RU
Главная / Отзывы
19 августа 2017 г.
Ewa, Polska
Witam, pragne przekazac informacje dotyczaca przewodnikow Ludmily i Larysy, ktore w dniach 10-15 08.2017r oprowadzaly grupe "Olsztyn" z Polski. Jest mi niezmiernie milo, przekazac swoje uznanie dla pan. Wprowadzily wspaniala atmosfere podczas zwiedzania. opowaiadaly ciekawie i wyjatkowo. Ludmila dala sie poznac z wielu stron. Madra i odpowiedzialna kobieta, umiala zainteresowac nas swoja ojczyzna.
Larysa znawca historii miala nie lada zadanie: tlumaczenie przewodnika bialoruskiego w zamku w Mirze. Bardzo trudne zadania, ale udalo sie.
pozdrawiam, Ewa
_____
Здравствуйте, я хотела бы сказать о гидах Людмиле и Ларисе, которые с 10 по 15 августа 2017 года работали с группой «Ольштын» из Польши. Мне очень приятно передать вам нашу признательность. Они создали отличную атмосферу во время тура, рассказывали интересно и увлекательно. Людмила раскрылась с многих сторон. Умная и ответственная женщина, смогла заинтересовать нас своей родиной.
У Ларисы, специалиста по истории, была непростая задача: перевод белорусского гида в замке в Мире. Очень сложная задача, но справилась.
Всего хорошего, Ева
Комментарий "Виаполя": Turnus na Bialoruś w dniach 10-15.08. 2017 r., trasa zwiedzania: Grodno - Bohatyrowicze - Szczuczyn - Stare Wasiliszki - Murowanka - Lida - Nowogródek - Zaosie - Minsk - Mir - Nieśwież - Kobryn - Brześc. Hotele: Turyst*** (Grodno), Lida** (Lida), Slawianskaja*** (Mińsk), Mirski pasad*** (Mir). Manager Siargej Byckiewicz, Julia Bezmien, Elena Ivanova. Guide Ludmila Fokiejewa, Larisa Korogodova ----- Тур в Беларусь с 10 по 15 августа 2017, маршрут тура: Гродно - Богатыровичи - Щучин - Старые Василишки - Мурованка - Лида - Новогродок - Заосье - Минск - Мир - Несвиж - Кобрин - Брест. Гостиницы: Турист*** (Гродно), Лида** (Лида), Славянская*** (Минск), Мирский посад*** (Мир). Менеджер Сергей Быцкевич, Юлия Безмен, Елена Иванова. Экскурсоводы Людмила Фокеева, Лариса Карогодова