RU
Главная / Отзывы
1 октября 2019 г.
Firma turystyczna, Polska
Pan Siergiej Byckiewicz, dzień Dobry, skończyliśmy szczęśliwie i tym razem wycieczkę. Dziękuję za pomoc. Bardzo proszę o złożenie w moim imieniu bardzo serdecznych podziękowań dla Pana JAROSŁAWA z Mińska przewodnika naszej grupy w terminie 18-21.09.2019. Bardzo się wszystkim podobała jego wiedza i jej przekazywanie.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję
z poważaniem
Stanisław Przytuła -------------------
И перевод:
Пан Сергей Быцкевич, доброый день, и в этот раз мы успешно завершили поездку. Спасибо за вашу помощь. Я прошу вас выразить мою сердечную благодарность г-ну Ярославу из Минска, гиду нашей группы 18-21 сентября 2019 года.
Всем очень понравились его знания и их подача. Еще раз большое спасибо
С уважением
Станислав Пшитула
Комментарий "Виаполя": Turnus 18 - 22 wrzesnia 2019 r. Trasa: Grodno – Wasiliszki – Lida – Nowogródek – Jezioro Świteź – Zaosie – Mir – Mińsk – Nieśwież – Kosów – Poleski – Brześc https://viapol.by/welcome_corp_fr.htm. Hotele: Tourist*** (Grodno), Mirski Posad*** (Mir), Yubileiny*** (Mińsk), Bialorus*** (Brześć). Manager Siergiej Byckiewicz, przewodnik Jaroslaw Stasiewicz
------
Тур 18 - 22 сентября 2019 г. по маршруту: Гродно - Василишки - Лида - Новогрудек - Озеро Свитец - Заосие - Мир - Минск - Несвижск - Коссово - Брест https://viapol.by/welcome_corp_en.htm. Гостиницы: Турист *** (Гродно), Мирский Посад *** (Мир), Юбилейный *** (Минск), Беларусь *** (Брест). Менеджер Сергей Быцкевич, гид Ярослав Стасевич