FR
Accueil / Сritiques
13 Juin 2019
Incentive Bureau, Warszawa
Siergej, pięknie dziękuję Ci za całą pomoc w organizacji wyjazdu naszej grupy VIP! Bardzo doceniam Twoje zaangażowanie, szybkość działania i sprawność odpisywania na wiadomości.
Nasz Klient wrócił bardzo zadowolony, wszystko było w porządku, goście zachwyceni samym Mińskiem i jedzeniem. Jedyne co nas zaskoczyło, to to, że strzały zarówno z czołgów jak i broni były…udawane. Tzn naciskało się przycisk, a gdzieś tam w oddali sztuczny strzał — gdybyśmy oparli nasz wyjazd na idei czołgów i broni to byłby duży problem i szkoda, że o tym nie wiedzieliśmy. Na szczęście grupa się nad tym nie skupiła. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni! Dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę współpracować!
Pozdrawiam z gorącej Warszawy
------------------
И перевод:
Сергей, большое спасибо за помощь в организации выезда нашей VIP группы! Я высоко ценю Твой энтузиазм, скорость действий и эффективность обратной связи.
Наши клиенты вернулся очень довольные, все было хорошо, гости в восторге от Минска и еды. Единственное, что нас удивило, это то, что выстрелы из танков и оружия были... притворными. То есть нажималась кнопка, и где-то на расстоянии искусственный выстрел — если бы мы основывали нашу поездку на идее танков и оружия, это было бы большой проблемой, и жаль, что мы этого не знали. К счастью, группа не сосредоточилась на этом. Все вернулись очень довольными!
Спасибо и надеюсь, что у нас еще будет шанс на сотрудничество!
Привет из жаркой Варшавы
Commentaire de Viapol: An incentive tour for a group of tourists from Poland on June 4 - 6, 2019 along the route Minsk - Stalin Line - Kony-Pony farmstead https://viapol.by/welcome_corp_en.htm. Tour manager Sergey Bytskevich, tour support Julia Bezmen, Elena Ivanova, Ekaterina Yakubovskaya Guide Yaroslav Stasevich
-----
Tур для группы туристов из Польши 4 - 6 июня 2019 г. по маршруту Минск - Линия сталина - агроусадьба «Кони-пони» https://viapol.by/crush_corporate.htm. Менеджер тура Сергей Быцкевич, обеспечение тура Юлия Безмен, Елена Иванова, Екатерина Якубовская. Гид Ярослав Стасевич