RU
Главная / Отзывы
24 сентября 2018 г.
Jerzy, Polska
Witaj Siergej,
dziekuję Tobie za zorganizowanie naszej grupie wspaniałego pobytu na Białorusi.
Wszyscy uczestnicy wycieczki są bardzo zadowoleni z możliwości zwiedzania Waszego kraju i obiecują w przyszłości ponowny przyjazd.
Dziękuję i pozdrawiam,-
Jerzy ----------
И перевод:
Привет, Сергей,
спасибо за организацию нашей группе замечательного пребывания в Беларуси.
Все участники путешествия очень довольны, что посетили Вашу страну и обещают в будущем повторный приезд.
Спасибо и с уважением,-
Ежи
Комментарий "Виаполя": Grupa z Polski 8 - 15 wrzesnia 2018 r., turnus: Wołczyn – Skoki – Brześć – Siechnowicze – Kobryń – Bereza Kartuska – Janów Poleski – Pińsk - Łuniniec – Mikaszewicze – Lenin – Słuck - Nieśwież – Mir – Mińsk - Raków – Mołodeczno – Zalesie – Narocz - Michaliszki – Oszmiana – Krewo – Holszany – Iwie – Nowogródek - Wasiliszki – Szczuczyn – Grodno. Hotele Bialorus*** (Brzesc), Przypiac*** (Pinsk), Sluck (Sluck), BNTU (Minsk), Wilija (Wilejka), Lida (Lida). Manager i zorganizowanie programu - Siersej Byckiewicz, Julia Besmien, Elena Ivanova. Przewodnicy Tatjana Hwagina, Kamila Januszkiewicz, Olga Zwirko, Jan Lelewicz /// Группа туристов из Польши 8 - 15 сентября 2018 г. по маршруту: Волчин - Скоки - Брест - Сехновичи - Кобрин - Береза - Иваново - Пинск - Лунинец - Микашевичи - Ленино - Слуцк - Несвиж - Мир - Минск - Раков - Молодечно - Залесье - Нарочь - Михалишки - Ошмяны - Крево - Гольшаны - Ивье - Новогрудок - Василишки - Щучин - Гродно. Гостиницы Беларусь*** (Брест), Припять*** (Пинск), Слуцк (Слуцк), БНТУ (Минск), Вилия (Вилейка), Лида (Лида). Менеджер и обеспечение тура Сергей Быцкевич, Юлия Безмен, Елена Иванова. Гиды Татьяна Хвагина, Камилла Янушкевич, Ольга Жвирко, Ян Лелевич